Zagubiony bagaż na promie

Podróżując statkiem wodnym, masz prawo do odszkodowania, gdy bagaż czy pojazd zostały zagubione lub uszkodzone w sytuacji katastrofy na morzu.

Gdy stwierdzisz zniknięcie lub uszkodzenie swojego bagażu, należy pisemnie powiadomić o tym fakcie przewoźnika. Masz na to maksymalnie 15 dni od daty opuszczenia statku lub otrzymania bagażu, po tym okresie tracisz prawo do odszkodowania.